Algemene Voorwaarden

1. Overzicht

Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van de website Pioneer Town en de diensten aangeboden door Lightify BV. Door onze website te gebruiken en onze diensten te raadplegen, ga je akkoord met deze voorwaarden.

2. Diensten

Pioneer Town biedt consultancy diensten aan op het gebied van digitalisering, marketing & HR. Onze diensten zijn gericht op het ondersteunen van bedrijven bij het optimaliseren van hun marketing, digitale & HR processen.

3. Gebruik van de wesbsite

De website van Pioneer Town dient als een etalage voor onze diensten en bevat demonstratieversies die gebruikt kunnen worden voor evaluatiedoeleinden. Het gebruik van onze website is onderhevig aan de voorwaarden die hierin zijn uiteengezet.

4. Intellectuele eigendom

Alle inhoud op de website, inclusief tekst, grafische voorstellingen en software is eigendom van Lightify BV en wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

5. Beperking van aansprakelijkheid

Lightify BV is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de website, onze software of diensten.

6. Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze website, software, diensten, algemene voorwaarden & privacy beleid.

7. Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

8. Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over deze voorwaarden kan je contact opnemen via hello@pioneertown.be. Datum van laatste wijziging: 22/02/2024.

Lightify BV
Antwerpse Steenweg 70G, 9140 Tielrode, België.
Ondernemingsnummer: BE0785.865.294.

Gratis eBook

Social Media Recruitment

Ontdek 35 pagina's boordevol tips. De volledigste gids in de markt.

En schrijf je in op onze hr & recruitment nieuwsbrief.